تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۱

هزینه تبلیغات در شبکه یک

هزینه تبلیغات در شبکه یک

تعرفه تبلیغات تلویزیونی : شبکه یک صدا و سیما با برنامه های متنوعی از جمله برنامه های ترکیبی و اجتماعی، سریال های تلویزیونی و بخش خبری متنوع سعی در جلب نظر مخاطبان خود دارد. شبکه یک به عنوان قدیمی ترین شبکه تلویزیونی صدا و سیما قشر خاصی از بینندگان را به خود اختصاص داده است.

طبق آمار، تبلیغات تلویزیونی که در شبکه یک پخش می شوند توسط ۴٫۴۹۰٫۰۰۰ بیننده ایرانی مشاهده می‌شود، که هر بیننده به طور متوسط بیش از ۱۸ تبلیغ تلویزیونی در شبکه یک مشاهده می‌کند. 

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۱ صدا و سیما

محدوده تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۱ (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

تعرفه تبلیغات تلویزیونی صبحگاهی شبکه ۱

لطفا تماس بگیرید

تعرفه تبلیغات تلویزیونی عصرگاهی شبکه ۱

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبانگاهی شبکه ۱

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۲

تعرفه تبلیغات در شبکه دو

تعرفه تبلیغات در شبکه دو

تعرفه تبلیغات تلویزیونی : پر بیننده ترین برنامه های شبکه دو صدا و سیما برنامه های خبری و سریال شبانگاهی این شبکه تلویزیونی می‌باشد، خبر ۲۰:۳۰ به عنوان پر بیننده ترین برنامه خبری صدا و سیما جایگاه بسیار مناسبی برای تبلیغات تلویزیونی می باشد، همچنین برنامه های اجتماعی شبکه دو توسط بسیاری از بانوان مشاهده می‌شود.

شبکه دو به طور متوسط ۲٫۴۳۰٫۰۰۰ بیننده دارد که هر بیننده حدود ۱۶ آگهی در روز مشاهده می‌کند.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۲ صدا و سیما

محدوده تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۲ (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

تعرفه تبلیغات تلویزیونی صبحگاهی شبکه ۲

تعرفه تبلیغات تلویزیونی عصرگاهی شبکه ۲

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبانگاهی شبکه ۲

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۳

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه سه

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه سه

تعرفه تبلیغات تلویزیونی : شبکه سه صدا و سیما به عنوان پر بیننده ترین و البته گرانترین شبکه تلویزیونی صدا و سیما شناخته می‌شود، پر بیننده ترین برنامه های شبکه سه برنامه های ورزشی و سریال های شبانگاهی می‌باشد، که توجه قشر جوان را به خود جلب کرده است.

طبق آمار، تبلیغات تلویزیونی که در شبکه سه پخش می شوند بیش از ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ بیننده دارد، که هر بیننده به طور تقریبی ۳۱ تبلیغ تلویزیونی در روز می‌بیند.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۳ صدا و سیما

محدوده تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۳ (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

تعرفه تبلیغات تلویزیونی صبحگاهی شبکه ۳

تعرفه تبلیغات تلویزیونی عصرگاهی شبکه ۳

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبانگاهی شبکه ۳

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۴

هزینه تبلیغات شبکه 4

هزینه تبلیغات شبکه ۴

تعرفه تبلیغات صدا و سیما : شبکه ۴ یکی از کم بیننده ترین شبکه های تلویزیونی صدا و سیماست، در صورتی که می خواهید در برنامه های این شبکه تبلیغ کنید توجه داشته باشید که فقط چند مورد از برنامه های تخصصی این شبکه با نوع مخاطب خاص مناسب تبلیغ است.

مخاطب ثابت این شبکه به سختی به بیش از ۹۰٫۰۰۰ نفر می‌رسد و هر بیننده کمتر از ۳ آگهی تبلیغاتی در روز در این شبکه مشاهده می‌کند.

تعرفه تبلیغات شبکه ۴ صدا و سیما

محدوده تعرفه تبلیغات شبکه ۴ (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

تعرفه تبلیغات صبحگاهی شبکه ۴

تعرفه تبلیغات عصرگاهی شبکه ۴

تعرفه تبلیغات شبانگاهی شبکه ۴

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۵

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه 5

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۵

تعرفه تبلیغات تلویزیونی : پس از فراز و فرودهای بسیار شبکه پنج به عنوان یکی از شبکه های سراسری محسوب می‌شود، پر بیننده ترین برنامه های این شبکه سریال های خارجی شبانگاهی آن می باشد.

شبکه پنج که پیش از این با عنوان شبکه تهران شناخته می‌شد حدود ۶۱۰٫۰۰۰ بیننده ثابت دارد و هر بیننده در طول روز ۱۱ تا ۱۴ تیزر تبلیغاتی در این شبکه مشاهده می‌کند که با توجه به قیمت تبلیغات تلویزیونی این شبکه گزینه مناسبی برای تبلیغ محسوب می‌شود. 

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۵ صدا و سیما

محدوده تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه ۵ (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

تعرفه تبلیغات در شبکه ۵ صبحگاهی

تعرفه تبلیغات در شبکه ۵ عصرگاهی

تعرفه تبلیغات در شبکه ۵ شبانگاهی

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه خبر

تعرفه تبلیغات شبکه خبر

تعرفه تبلیغات شبکه خبر

تعرفه تبلیغات تلویزیونی : شبکه خبر با پوشش خبری و اطلاع رسانی خود توانسته توجه بیش از ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ بیننده ایرانی را به خود جلب کند، با توجه به نوع مخاطب این شبکه تلویزیونی گزینه مناسبی برای پخش تبلیغات تجاری و صنعتی می‌باشد.

تعرفه های تبلیغ مناسب این شبکه باعث اقبال بسیاری از مشتریان صدا و سیما شده است.
هر بیننده شبکه خبر به طور متوسط ۱۵ آگهی تلویزیونی در روز مشاهده می‌کند.

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه خبر

محدوده هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه خبر (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

هزینه تبلیغات تلویزیونی صبحگاهی شبکه خبر

هزینه تبلیغات تلویزیونی عصرگاهی شبکه خبر

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبانگاهی شبکه خبر

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه نسیم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه نسیم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه نسیم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی : شبکه نسیم با ساخت برنامه های تلویزیونی متنوع توانسته به یکی از پر بیننده ترین شبکه های دیجیتال صدا و سیما مبدل شود. برنامه های شاد و مفرح شبکه نسیم باعث شده ۲٫۱۹۰٫۰۰۰ بیننده مخاطب پر و پا قرص این شبکه باشند و در روز ۱۶ پیام بازرگانی از طریق این شبکه مشاهده کنند.

برنامه های خندوانه و دورهمی علل اصلی پر بیننده شدن این شبکه می باشند که در زمان پخش این برنامه ها، شبکه نسیم توانست به رکورد بیننده بیش از ۲۰ میلیون نفر برسد.

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه نسیم

محدوده هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه نسیم (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

هزینه تبلیغات تلویزیونی صبحگاهی شبکه نسیم

هزینه تبلیغات تلویزیونی عصرگاهی شبکه نسیم

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبانگاهی شبکه نسیم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه آی فیلم

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه آیفیلم

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه آیفیلم

تعرفه تبلیغات صدا و سیما : شبکه آیفیلم با پخش سریال های تلویزیونی توانسته به پر بیننده ترین شبکه دیجیتال صدا و سیما تبدیل شود، بیشتر برنامه های این شبکه شامل پخش مجدد سریال های ایرانی است که به علت نوستالوژی های بیننده مخاطب خوبی بدست آورده است.

البته باید در نظر داشت که همه سریال های در حال پخش شبکه آی فیلم پر بیننده نیستند و باید در انتخاب جایگاه تبلیغاتی دقت زیادی داشته باشید.

تبلیغات تلویزیونی که در شبکه آیفیلم پخش می شوند توسط ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ بیننده مشاهده می‌شود، و هر بیننده به طور متوسط بیش از ۱۸ تبلیغ تلویزیونی در روز مشاهده می‌کند.

تعرفه تبلیغات شبکه آی فیلم

محدوده تعرفه تبلیغات شبکه آی فیلم (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

تعرفه تبلیغات صبحگاهی شبکه آی فیلم

تعرفه تبلیغات عصرگاهی شبکه آی فیلم

تعرفه تبلیغات شبانگاهی شبکه آی فیلم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه نمایش

تعرفه تبلیغات در شبکه نمایش

تعرفه تبلیغات در شبکه نمایش

هزینه تبلیغات صدا و سیما : شبکه نمایش صدا و سیما به صورت تخصصی بر روی پخش فیلم های سینمایی ایرانی و خارجی تمرکز دارد، مشخص کردن جای مناسب برای پخش آگهی بازرگانی به دقت زیادی نیاز دارد چرا که میزان مخاطب این شبکه به تناسب فیلمی که پخش می‌کند بسیار متغیر است.

لیکن با توجه به هزینه های تبلیغاتی پایین این شبکه و در نظر گرفتن ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ بیننده این شبکه تلویزیونی گزینه مناسبی برای نمایش تبلیغات تلویزیونی شما می باشد.

تعرفه تبلیغات شبکه نمایش

محدوده تعرفه تبلیغات شبکه نمایش (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

تعرفه تبلیغات صبحگاهی شبکه نمایش

تعرفه تبلیغات عصرگاهی شبکه نمایش

تعرفه تبلیغات شبانگاهی شبکه نمایش

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه پویا

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه پویا

هزینه تبلیغات تلویزیونی شبکه پویا

هزینه تبلیغات تلویزیون : برنامه های شبکه پویا صرفا برای کودکان طراحی و تولید می‌شود، ولی با توجه به اینکه به طور متوسط ۳۵% از خانواده ها کودکان خود را در مشاهده این شبکه همراهی می‌کنند می تواند برای تبلیغ محصولات مرتبط با کودکان و نوجوانان مناسب باشد.

بهترین زمان برای پخش تبلیغات در شبکه پویا ساعات ظهر گاهی و عصرگاهی می‌باشد.

آگهی های بازرگانی شبکه پویا به عنوان اولین شبکه تخصصی کودک بیش از ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ بیننده دارد و هر بیننده ۹ آگهی تبلیغاتی در روز می‌بیند.

هزینه تبلیغات شبکه پویا

محدوده هزینه تبلیغات شبکه پویا (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

هزینه تبلیغات صبحگاهی شبکه پویا

هزینه تبلیغات عصرگاهی شبکه پویا

هزینه تبلیغات شبانگاهی شبکه پویا

تعرفه تبلیغات تلویزیونی شبکه تماشا

تعرفه پیام بازرگانی شبکه تماشا

تعرفه پیام بازرگانی شبکه تماشا

هزینه تبلیغات تلویزیون : شبکه تماشا با پخش سریال های ایرانی و خارجی متنوع قصد دارد با الگو گرفتن از شبکه آیفیلم مخاطبان خود را افزایش دهد، با در نظر گرفتن تعرفه تبلیغاتی پایین این شبکه می‌تواند گفت که شبکه تماشا گزینه مناسبی برای پخش تبلیغات تلویزیونی برای اکثر مشتریان می‌باشد.

طبق آمار، پیام های بازرگانی که در شبکه تماشا پخش می شوند حدود ۴۸۰٫۰۰۰ بیننده دارد، که هر بیننده به طور متوسط بیش از ۷ آگهی تلویزیونی مشاهده می‌کند.

هزینه تبلیغات شبکه تماشا

محدوده هزینه تبلیغات شبکه تماشا (به تومان)

حداقل هزینه (برای هر ثانیه)

حداکثر هزینه (برای هر ثانیه)

هزینه تبلیغات صبحگاهی شبکه تماشا

هزینه تبلیغات عصرگاهی شبکه تماشا

هزینه تبلیغات شبانگاهی شبکه تماشا