تعرفه پیام بازرگانی و انواع تبلیغ تلویزیونی

تعرفه پیام بازرگانی و انواع تبلیغ تلویزیونی

ماده ۲۱- انواع آگهی ( پیام بازرگانی ):

الف- مستقیم ( تیزر ):
آگهی کوتاه تبلیغاتی که ویژگی های جذاب کالا یا خدماتی را به نمایش می گذارد در تلویزیون ۱۵ ثانیه و در رادیو نیز ۱۰ ثانیه تعیین می شود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان ۱۵ ثانیه و رادیو ۱۰ ثانیه محاسبه می گردد. (به استثناء نشان آگهی)

ب- گزارش آگهی ( رپرتاژ ):
به آگهی هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یک خدمت را به تصویر می کشد و در آن نقش آفرینی وجود ندارد، گزارش آگهی اطلاق می شود. حداقل زمان گزارش آگهی ۱۲۰ ثانیه است. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیماست.

تبصره ۴۷:
گزارش آگهی، با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش است.

ج‌- حک آرم:
۱۵ ثانیه است و اندازه کادر آن باید ۱/۵ برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل ۵ دقیقه باشد.

د‌- دعوت به تماشا:
متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل ۱۵ ثانیه است که می تواند در یکی از موقعیت های قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.

ه‌- زیرنویس:
حداقل ۱۵ ثانیه و حداکثر ۲۰ ثانیه و کمتر از آن نیز ۱۵ ثانیه محاسبه می گردد.

و‌- نشان آگهی:
در ۶ ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی و به تشخیص اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما، نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده به صورت روزانه از هر یک از شبکه های سیما پخش می شود.

تبصره ۴۸:
ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای تمام بسته های آگهی های شبکه تعیین شده است.

ز- آگهی فروش مستقیم کالا ( تیزر تبلیغاتی تله شاپینگ ):

تعرفه پیام بازرگانی و انواع تبلیغ تلویزیونی فروش مستقیم کالا

جدول تعداد پیام بازرگانی فروش مستقیم کالا در صدا و سیما در طول یکماه و تعرفه پیام بازرگانی

جدول تعداد پیام بازرگانی فروش مستقیم کالا در صدا و سیما در طول یکماه و تعرفه پیام بازرگانی

۱- قیمت آگهی ها براساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
۲- اعتبار هر شناسه تنها برای ۳۰ روز است.
۳- هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر، امکان اصلاح همان شناسه وجود ندارد و باید تیزر کوتاه جدید دیگری تهیه نماید.
۴- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صداپیشگان و هنرپیشگان تکراری در شناسه های ماهانه خود نیست

ماده ۲۲- ضریب تعرفه پیام بازرگانی و انواع تیزر تبلیغاتی :

تعرفه پیام بازرگانی و انواع تیزر تبلیغاتی

الف- گزارش آگهی:
معادل ۷۰ درصد نرخ طبقه همان برنامه

ب‌- حک آرم:
معادل ۲۵ درصد نرخ طبقه همان برنامه

ج‌- دعوت به تماشا:
نرخ دعوت به تماشای قبل معادل ۲ برابر و بین معادل ۲ برابرِ قبل و بعد معادل ۸۰ درصد نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می شود

تبصره ۴۹:
برنامه های ورزشی مشمول این بند نیست. طبقه برنامه ورزشی، در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

د‌- زیرنویس:
نرخ زیرنویس، معادلِ نرخ قبل از پخش طبقه همان برنامه

ه‌- بین برنامه:
معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل نرخ قبل از پخش طبقه برنامه است

و‌- نشان آگهی:
متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای تلویزیونی، برای شبکه های اول و سوم و نسیم و تمام شبکه ها در اعیاد و مناسبت های خاص و یک روز قبل از آن، ۱/۵ برابر است. برای شبکه های دوم، آیفیلم و خبر ۷۵ درصد نرخ همان برنامه است. در شبکه های پویا، نمایش و پنج ۴۰ درصد نرخ همان برنامه محاسبه می شود. در شبکه های مستند، آموزش، ورزش، چهارم، شما، تماشا و جام جم ۲۰ درصد نرخ همان برنامه محاسبه می شود. نرخ آرم آگهی مربوط به رخدادهای ورزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.

ز‌- بعد:
نرخ آگهی بعد از برنامه معادل ۸۰ درصد نرخ آگهی قبل از همان برنامه محاسبه می شود (مشروط بر آنکه قبل از برنامه بعدی نباشد)

ک- تیزر تبلیغاتی اعلام هدایای قرعه کشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

تعرفه پیام بازرگانی جایزه دار در صدا و سیما

تعرفه پیام بازرگانی جایزه دار در صدا و سیما

تبصره ۵۰:
برای صاحبان کالا و خدماتی که هدایای قرعه کشی خود را از محصولات، کالاها و خدمات خود تعیین کنند، نرخ آگهی مربوط مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگ ها هدایای قرعه کشی فقط مختص کالا و یا خدمات گروه مربوط است.
در صورتی که هدایای قرعه کشی خودرو باشد، نرخ آن به شرح جدول ذیل خواهد بود:

تعرفه پیام بازرگانی با جایزه خودرو در صدا و سیما

تعرفه پیام بازرگانی با جایزه خودرو در صدا و سیما

در صورتی که هدایای قرعه کشی هواپیما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب ۲/۵ محاسبه خواهد شد.

تبصره ۵۱:
صاحبان کالا و خدماتی که متقاضی قرعه کشی باشند ملزم به دریافت، تکمیل و قبول شرایط و ضوابط قرعه‌کشی اداره کل بازرگانی هستند.

ماده ۲۳– ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی‌های بازرگانی:

به منظور ارتقاء سطح کیفی و مهندسی پیام در حوزه های فرهنگی و آموزشی در آگهی های تبلیغاتی:

۱- آگهی هایی که دارای ساختار داستانی باشند مشروط بر اینکه حداکثر در ۶۰ ثانیه و در طبقات ب و ج پذیرش شوند، ۴۰ ثانیه محاسبه خواهند شد. در طبقه الف همان ۶۰ ثانیه محسوب می شود.

۲- صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی های تبلیغاتی خود به احترام به والدین، تحکیم بنیاد خانواده و یا ارتقای سطح سلامت جامعه می پردازند مشروط بر آنکه آگهی های آنان کمتر از ۳۰ ثانیه نباشد و در طبقات ب و ج پذیرش شوند، ۵ ثانیه کمتر محاسبه خواهند شد. در غیر اینصورت، مشروط به رعایت ۶۰ ثانیه، به شناسه آگهی ۲۰ ثانیه آگهی رایگان تعلق می گیرد.

۳- محیط زیست:
صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی های تبلیغاتی خود توجه به محیط زیست را تبلیغ نمایند، مشروط به پذیرش در طبقات ب و ج و با رعایت ۶۰ ثانیه، به شناسه آگهی ۲۰ ثانیه آگهی رایگان تعلق می گیرد.

۴- بیمه ها:
در صورتیکه هر یک از شناسه آگهی بیمه های اختیاری مانند عمر و… را تبلیغ نمایند، مشروط بر رعایت ۶۰ ثانیه، شناسه آگهی مربوط ۲۰ ثانیه کمتر محاسبه خواهد شد.

۵- صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی های تبلیغاتی خود چراغ سلامت مصوب سازمان غذا و دارو را تبلیغ نمایند، مشروط بر آنکه کد شناسه آگهی آنها کمتر از ۴۰ ثانیه نباشد، به شناسه آگهی مربوطه ۵ ثانیه آگهی رایگان تعلق می‌گیرد.

تبصره ۵۲:
هر یک از صاحبان کالا و خدمات در هر یک از کد شناسه های آگهی می توانند فقط از یک بند ماده فوق استفاده نمایند.

ماده ۲۴- موقعیت پیام بازرگانی در بسته تبلیغاتی:

الف- در برنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی صدا و سیما تعیین می شود.

تعرفه پیام بازرگانی با توجه به موقعیت پخش تیزر در بسته تبلیغاتی

تعرفه پیام بازرگانی با توجه به موقعیت پخش تیزر در بسته تبلیغاتی

ب- در صورت تراکم آگهی در بسته ها، از هر صاحب آگهی فقط یک آگهی پذیرش می شود.
ج- در صورت تکمیل بودن ظرفیت در بسته های آگهی، از هر شناسه آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می شود.