تعرفه پیام بازرگانی و انواع تبلیغ تلویزیونی

تعرفه پیام بازرگانی و انواع تبلیغ تلویزیونی

ماده ۲۱- انواع آگهی ( پیام بازرگانی ):

الف- مستقیم ( تیزر ):
آگهی کوتاه تبلیغاتی که ویژگی های جذاب کالا یا خدماتی را به نمایش می گذارد در تلویزیون ۱۵ ثانیه و در رادیو نیز ۱۰ ثانیه تعیین می شود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان ۱۵ ثانیه و رادیو ۱۰ ثانیه محاسبه می گردد. (به استثناء نشان آگهی)

ب- گزارش آگهی ( رپرتاژ ):
به آگهی هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یک خدمت را به تصویر می کشد و در آن نقش آفرینی وجود ندارد، گزارش آگهی اطلاق می شود. حداقل زمان گزارش آگهی ۱۲۰ ثانیه است. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیماست.

تبصره ۵۹:
گزارش آگهی، با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش است.

ج‌- حک آرم:
۱۵ ثانیه است و اندازه کادر آن باید یک برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل ۵ دقیقه باشد.

د‌- دعوت به تماشا:
متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل ۱۵ ثانیه است که می تواند در یکی از موقعیت های قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.

ه‌- زیرنویس:
حداقل ۱۵ ثانیه و حداکثر ۲۰ ثانیه و کمتر از آن نیز ۱۵ ثانیه محاسبه می گردد.

و‌- نشان آگهی:
در ۶ ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی و به تشخیص اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما، نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده به صورت روزانه از هر یک از شبکه های سیما پخش می شود.

تبصره ۶۰:
ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای تمام بسته های آگهی های شبکه تعیین شده است.

ز- آگهی فروش مستقیم کالا ( تیزر تبلیغاتی تله شاپینگ ):

تعرفه پیام بازرگانی و انواع تبلیغ تلویزیونی فروش مستقیم کالا

جدول تعداد پیام بازرگانی فروش مستقیم کالا در صدا و سیما در طول یکماه و تعرفه پیام بازرگانی 1398

جدول تعداد پیام بازرگانی فروش مستقیم کالا در صدا و سیما در طول یکماه و تعرفه پیام بازرگانی ۱۳۹۸

۱- قیمت آگهی ها براساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
۲- اعتبار هر شناسه تنها برای ۳۰ روز است.
۳- هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر، امکان اصلاح همان شناسه وجود ندارد و باید تیزر کوتاه جدید دیگری تهیه نماید.
۴- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صداپیشگان و هنرپیشگان تکراری در شناسه های ماهانه خود نیست

ماده ۲۲- ضریب تعرفه پیام بازرگانی و انواع تیزر تبلیغاتی :

تعرفه پیام بازرگانی و انواع تیزر تبلیغاتی

الف- گزارش آگهی:
معادل ۷۰ درصد نرخ طبقه همان برنامه

ب‌- حک آرم:
معادل ۲۵ درصد نرخ طبقه همان برنامه

ج‌- دعوت به تماشا:
نرخ دعوت به تماشای قبل معادل ۲ برابر و بین معادل ۲ برابرِ قبل و بعد معادل ۸۰ درصد نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می شود

تبصره ۶۱:
برنامه های ورزشی مشمول این بند نیست. طبقه برنامه ورزشی، در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

د‌- زیرنویس:
نرخ زیرنویس، معادلِ نرخ قبل از پخش طبقه همان برنامه

ه‌- بین برنامه:
معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل نرخ قبل از پخش طبقه برنامه است

و‌- نشان آگهی:
متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای تلویزیونی، برای شبکه های اول و سوم و نسیم و تمام شبکه ها در اعیاد و مناسبت های خاص و یک روز قبل از آن، یک برابر است. برای شبکه های دوم، آیفیلم و خبر ۷۵ درصد نرخ همان برنامه است. در شبکه های پویا، نمایش و پنج ۴۰ درصد نرخ همان برنامه محاسبه می شود. در شبکه های مستند، آموزش، ورزش، چهارم، شما، تماشا و جام جم ۲۰ درصد نرخ همان برنامه محاسبه می شود. نرخ آرم آگهی مربوط به رخدادهای ورزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ز- نرخ آگهی بعد از برنامه معادل ۸۰ درصد نرخ آگهی قبل از همان برنامه محاسبه می شود (مشروط بر آنکه قبل از برنامه بعدی نباشد)
ك- آگهی اعلام هدایای قرعه کشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

ز‌- بعد:
نرخ آگهی بعد از برنامه معادل ۸۰ درصد نرخ آگهی قبل از همان برنامه محاسبه می شود (مشروط بر آنکه قبل از برنامه بعدی نباشد)

ک- تیزر تبلیغاتی اعلام هدایای قرعه کشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

تعرفه پیام بازرگانی جایزه دار در صدا و سیما 1398

تعرفه پیام بازرگانی جایزه دار در صدا و سیما ۱۳۹۸

تبصره ۶۲:
برای صاحبان کالا و خدماتی که هدایای قرعه کشی خود را از محصولات، کالاها و خدمات خود تعیین کنند، نرخ آگهی مربوط مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگ ها هدایای قرعه کشی فقط مختص کالا و یا خدمات گروه مربوط است.
در صورتی که هدایای قرعه کشی خودرو باشد، نرخ آن به شرح جدول ذیل خواهد بود:

تعرفه پیام بازرگانی با جایزه خودرو در صدا و سیما 1398

تعرفه پیام بازرگانی با جایزه خودرو در صدا و سیما ۱۳۹۸

در صورتی که هدایای قرعه کشی هواپیما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب ۲/۵ محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶۳:
صاحبان کالا و خدماتی که متقاضی قرعه کشی باشند ملزم به دریافت، تکمیل و قبول شرایط و ضوابط قرعه‌کشی اداره کل بازرگانی هستند.

ماده ۲۳– ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی‌های بازرگانی:

به منظور ارتقاء سطح کیفی و مهندسی پیام آگهی های تبلیغاتی به ) کد ( شناسه آگهی های تبلیغاتی که طبق جدول ذیل، موارد را رعایت کرده باشند درصد اضافه پخش تعلق می گیرد.

اضافه پخش محتوای فرهنگی در تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون

اضافه پخش محتوای فرهنگی در تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون

تبصره ۶۴ :
در کد آگهی های با بازیگر بیش از دو نفر ، چنانچه ۵۰ درصد به بالای بازیگران دارای چهره شرقی بخصوص ایرانی
باشند بند ۱۱ ماده ۲۳ تعلق می گیرد.
تبصره ۶۵:
هر یک از صاحبان کالا و خدمات در هر یک از کد شناسه های آگهی می توانند فقط از یک بند ماده فوق استفاده نمایند.

ماده ۲۴- موقعیت پیام بازرگانی در بسته تبلیغاتی:

الف- در برنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی صدا و سیما تعیین می شود.

تعرفه پیام بازرگانی با توجه به موقعیت پخش تیزر در بسته تبلیغاتی 1398

تعرفه پیام بازرگانی با توجه به موقعیت پخش تیزر در بسته تبلیغاتی ۱۳۹۸

ب- در صورت تراکم آگهی در بسته ها، از هر صاحب آگهی فقط یک آگهی پذیرش می شود.
ج- در صورت تکمیل بودن ظرفیت در بسته های آگهی، از هر شناسه آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می شود.