تسهیلات تشویقی قرارداد تبلیغات تلویزیونی

تسهیلات تشویقی قرارداد تبلیغات تلویزیونی

قوانین، مقررات و تعرفه تبلیغات تلویزیونی و تسهیلات تشویقی قرارداد تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

قوانین، مقررات و تعرفه تبلیغات تلویزیونی و تسهیلات تشویقی قرارداد تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

لیست تسهیلات تشویقی قرارداد تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما به شرح زیر می باشد:

اضافه پخش تسریع:

به قردادهایی که در بهمن و اسفند سال ۹۷ برای سال ۹۸ منعقد می گردد تعلق می گیرد.

اضافه پخش پرداخت نقدی:

به قراردادهایی که به صورت نقدی پرداخت می شود تعلق خواهد گرفت.

اضافه پخش اولین حضور در رسانه ملی:

به مشتریانی که در سال ۹۷ قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی منعقد نکرده باشند یا تا به حال در پیام های بازرگانی صدا و سیما حضور نداشته اند تعلق خواهد گرفت. امتیاز تشویقی حضور اولین بار منوط به ارائه گواهی ثبت نام و نشان تجاری ( برند ) می باشد.

اضافه پخش مالیات بر ارزش افزوده:

به تمامی شرکت هایی که در خواست عقد قرارداد تیزر تبلیغاتی داشته باشند تعلق خواهد گرفت.

اضافه پخش تسهیلات اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی:

به شرکتهای تولید و خدماتی داخلی دانش بنیان و همچنین تولیدکنندگان محصولات دامی و کشاورزی تعلق می گیرد.

تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان برتر:

به شرکتهایی که در چند سال گذشته کارآفرین برتر، تولید کننده یا صادر کننده برتر باشند و همچنین شرکتهایی که ثبت اختراع داشته باشند یا در زمینه کاهش مصرف انرژی یا محصولات مرتبط با انرژی پاک تولید کنند تعلق خواهد گرفت.

اضافه پخش حضور مستمر در رسانه ملی:

این تسهیلات به شرکت هایی که در سال ۹۷ و سالهای قبل از آن به صورت پیوسته قراردادهای پخش تبلیغات تلویزیونی و رادیویی با سازمان صدا و سیما منعقد نموده باشند تعلق می گیرد.

اضافه پخش میزان افزایش بودجه سالانه:

به شرکتهایی که مبلغ قراردادهای خود را در سال ۹۸ نسبت به سال قبل افزایش داده باشند تعلق خواهد گرفت.

اضافه پخش میزان بودجه ماهانه:

به همه ی صاحبان آگهی و به تناسب میزان بودجه ماهانه تبلیغات تلویزیونی آن صاحب تعلق خواهد گرفت.

تسهیلات تشویقی طی سال (پخش رایگان):

به همه ی شرکتهایی که مطابق آیینامه اجرایی این تسهیلات قرارداد خود را منعقد نمایند اعطا خواهد شد.

تسهیلات تشویقی ماه رمضان:

به صاحبان آگهی که در ماه رمضان تخفیفات ویژه ای برای محصولاتشان در تیزر تبلیغاتی اعلام نمایند تعلق خواهد گرفت.

تسهیلات پخش رایگان برای اشتغال ایرانی و برند ملی:

به کلیه تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی که بیش از ۱۰ نفر پرسنل بیمه شده داشته باشند، بر اساس تعداد پرسنل بیمه شده پخش رایگان تبلیغات تلویزیونی تعلق می گیرد.