تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما

تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما

ماده ۱۷- جدول نرخ پایه آگهی ( تیزر ) در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:
تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی برای همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی لازم الاجراست.

تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما

تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما

ماده ۱۸- افزایش طبقه قیمت هر برنامه:
چنانچه براساس عرضه و تقاضا، میانگین یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از ۶۰، ۷۵ و یا ۹۰% از حجم آن بسته آگهی باشد، به ترتیب ۱، ۲ یا ۳ طبقه افزایش خواهد یافت و همچنین به ترتیب ۲۰،۳۰و ۱۰% حجم را اشغال نماید به ترتیب ۲،۱ و ۳ طبقه کاهش داده خواهد شد. (منوط به تصمیم اداره کل بازرگانی صدا و سیما)
تبصره ۴۵:
در موارد خاص طبقه بنا به تشخیص و تصویب مدیرکل بازرگانی صدا و سیما تعیین و ابلاغ می شود.

ماده ۱۹- جدول ضرایب ماه های سال:
با توجه به اینکه برنامه های صدا و سیما درماه هایی از سال، مخاطب بیشتری دارد لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظرگرفته شده است تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل کلیه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و… می شود.

نرخ تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما در ماه های مختلف

نرخ تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما در ماه های مختلف

ماده ۲۰- ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترك، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:

ضریب تعرفه و هزینه تبلیغات تلویزیونی خارجی، تولید مشترک و تحت لیسانس در صدا و سیما

ضریب تعرفه و هزینه تبلیغات تلویزیونی خارجی، تولید مشترک و تحت لیسانس در صدا و سیما

تبصره ۴۶:
در صورتی که در یک آگهی دو یا چند کالا معرفی شود ضریب پایه، کالای با تعرفه بالاتر خواهد بود (با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما) و به ازای هر کالا ۵۰ درصد به ضریب کالای پایه اضافه می شود.

تعرفه و هزینه تبلیغات صدا و سیما