قرارداد تبلیغات تلویزیونی : زمان سفارش تیزر ، قطع آگهی

قرارداد تبلیغات تلویزیونی : زمان سفارش تیزر ، قطع آگهی

ماده ۲۵- زمان سفارش تیزر تبلیغاتی: ( قرارداد تبلیغات تلویزیونی )

الف- سفارشات به صورت پذیرش بر خط و همزمان (آنلاین) تحت وب تا ساعت ۱۸ دو روز قبل از پخش (به جز ایام تعطیل) توسط شرکت همکار ارسال می شود.

ب- بسته های آگهی جدیدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه جداگانه اعلام می شود از ضابطه فوق مستثنی است.

ج- خارج از بسته آگهی سفارش آگهی های تلویزیونی و رادیویی پذیرفته نمی شود.

تبصره ۶۶:
آگهی های زمان دار مانند نمایشگاه ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه در شرایط مساوی از اولویت پذیرش و پخش در یک بسته آگهی برخوردار می شوند.

در صورتیکه صاحبان کالا و خدمات در کلیه گروه ها در تیزرهای خود از المان های تصویری خاصی استفاده نمایند مانند پرچم و… که درج آن در داخل باکس امکان پذیر نباشد، نرخ تیزر به نرخ آخرین یا اولین باکس محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۶- حذف و جابجایی آگهی ها (شامل قراردادها و ظرفیت تشویقی):

الف- حذف آگهی تا ۴ روز کاری قبل از پخش، مشمول جریمه نمی شود.

ب- حذف آگهی تا ۳ روز کاری قبل از پخش، مشمول ۱۰ درصد جریمه می شود.

ج- حذف آگهی تا ۲ روز کاری قبل از پخش، مشمول ۱۵ درصد جریمه می شود.

د- حذف آگهی یک روز کاری قبل از پخش امکانپذیر نیست و در موارد خاص، با تأیید مدیرکل بازرگانی و با ۳۰ درصد جریمه انجام می شود.

ه- جابجایی آگهی فقط تا ۴۸ ساعت اداری قبل از پخش امکانپذیر است (روزهای پنجشنبه حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر)

تبصره ۶۷:
حذف آگهی هایی که جابجا می شوند امکان پذیر نیست.

و- در صورت تغییر در برنامه های شبکه های مختلف، اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود، صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد. اگر در طبقات پایین تر پخش شود، معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد. در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می شود.

ز- درصورتی که به جای پخش برنامه ای (سریال، فیلم و طنز و…) تکرار برنامه مذکور پخش شود، سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با کاهش ۲۰ درصدی نرخ همان طبقه محاسبه می شود.

نظر به محدود بودن ظرفیت بسته های آگهی و میزان قابل توجه سفارشات ارسالی، به منظور اطلاع رسانی دقیق به صاحبان آگهی، درج عنوان لیست انتظار در ستون پایانی پیش فاکتورها به معنی تکمیل بودن باکس مورد نظر و در انتظار بودن تیزر مربوط برای پخش خواهد بود. همچنین در صورت جایگزین نمودن سفارشات، وضعیت جدید آنها نیز در لیست انتظار قرار می گیرد. پخش تیزر مربوط منوط به ایجاد ظرفیت خالی در بسته ی آگهی مورد تقاضا خواهد بود.

ماده ۲۷- قطع تیزر تبلیغاتی: ( قرارداد تبلیغات تلویزیونی )

الف- قطع پخش آگهی با دستور کتبی مدیرکل بازرگانی صدا و سیما امکان پذیر است. حسب مورد اعلام مکتوب قطع پخش آگهی به صاحب آن یا شرکت همکار به جز بندهای ذیل ضروری است.

ب- در صورتیکه صاحبان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود در زمان های مقرر خودداری نمایند، اداره کل بازرگانی مختار است پخش آگهی های تبلیغاتی وی را متوقف نموده و با اجرای تعدیلات لازم نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مبادی ذیربط اقدام لازم مبذول نماید.

ج- در صورتی که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد، پس از وصول مطالبات معوقه، پخش مجدد آگهی بلامانع است.

د- در صورتی که قطع پخش آگهی صاحبان کالا و خدمات ناشی از ممنوعیت های حقوقی یا قانونی باشد، اداره کل بازرگانی نسبت به قطع یا تداوم پخش آن تصمیم گیری خواهد نمود.

با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور، قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختیار اداره کل بازرگانی است و صاحب آگهی و شرکت همکار با آگاهی از این موضوع، قبلاً حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده اند.

ماده ۲۸– صورتحساب:

صورتحساب آگهی های پخش شده به صورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می گردد. درخصوص آن دسته از قراردادهایی که به صورت سه جانبه منعقد می شوند، به منظور اطلاع و پیگیری لازم برای وصول به موقع، صورتحساب ها در اختیار شرکت همکار نیز قرارخواهد گرفت.

ماده ۲۹- تعدیل:

در صورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه ها، مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با کسر امتیاز اضافه پخش، متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش، تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر می شود.

تبصره ۶۸:
قرارداد صاحبان کالا و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و… استفاده نمایند، در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها، به نسبت پخش هر قرارداد تعدیل خواهد شد.

ماده ۳۰- فسخ قرارداد تبلیغات تلویزیونی:

در صورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تایید اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقی مانده قرارداد، با کسر امتیازات متناسب با مبلغ پخش، براساس جدول ضوابط و طبق ماده ۲۹ اقدام خواهد شد.

زمان سفارش تیزر ، قطع آگهی و شرایط فسخ قرارداد تبلیغات تلویزیونی