برچسب ها: اولین تبلیغات تلویزیونی

تاریخچه تبلیغات تلویزیونی 30نوامبر

تاریخچه تبلیغات تلویزیونی

تبلیغات تلویزونی مستلزم دو بخش اصلی است. اول: ساخت آگهی که آخرین استاندارد های کیفی و روانشناختی و صوتی و تصویری را در نظر گرفته باشد. دوم: پخش آگهی در شبکه و ساعتی که حداکثر میزان مخاطب آن محصول را شامل شود. هر چقدر این دو مقوله ساده دقیق‌تر بررسی شوند نتیجه رضایت بخش تر [ ادامه مطلب ]